Expalbud – blaty produkcyjne do wibropras Expalbud – blaty produkcyjne do wibropras

Innowacyjna technologia produkcji, opatentowanego systemu sprężynowego firmy Expalbud®, umożliwia kurczenie i rozszerzanie się blatu pod wpływem zmian wilgotności i temperatury powietrza, bez ryzyka wystąpienia wad takich jak:

 • rozszczelnienia blatu,
 • luzowania zbrojenia ściągającego z prętami gładkimi,gwintowanymi lub garbowanymi,
 • pękania desek,
 • pękania spoin klejonych.

Wady wymienione wynikają ze sztywnego połączenia prowadnic i/lub zbrojenia prętowego z drewnem.

 Innowacyjność polega na:
 • aplikacji systemu sprężynowego
 • zastosowaniu nieluzującego zbrojenia prętowego;
 • wprasowaniu ochronnych prowadnic, w kształcie jaskółczego ogona, o optymalnej grubości, mocowanych centralnie.

 

Innowacyjny blat Firmy Expalbud®, to:
 • produkt  sprawdzony w praktyce na wibroprasach wielu firm krajowych i zagranicznych,
 • produkt energooszczędny wynikający ze skrócenia procesu zagęszczania masy formierskiej,
 • możliwość stosowania w zamkniętych dojrzewalniach z dopływem ciepła lub pary,
 • produkcja wyrobów płukanych bez szkodliwych przecieków,
 • możliwość stosowania technologii śrutowania,frezowania i obtłukiwania,
 • możliwość magazynowania bez konieczności natychmiastowego wprowadzenia do produkcji,
 • posiadanie większej sztywności do wytwarzania ciężkich wyrobów prefabrykowanych,
 • odporność na ponadnormatywne silne wibracje,
 • system sprężynowy niewymagający regulacji,
 • produkt ekologiczny.