Expalbud – blaty produkcyjne do wibropras Expalbud – blaty produkcyjne do wibropras

Staranna pielęgnacja i prawidłowe magazynowanie blatów produkcyjnych zwiększają ich trwałość i tym samym ich żywotność.

Nowe blaty przed wprowadzeniem do linii technologicznej należy zabezpieczyć środkiem antyadhezyjnym używanym do produkcji wyrobów betonowych.

W zależności od warunków klimatycznych panujących w instalacji produkcyjnej na blaty zaleca się  stosować odpowiednie środki.
Dla wilgotności powietrza:

  • w zakresie do 50 % ,stosować czysty olej lub emulsje zawierającą olej lub tłuszcz,
  • w zakresie od 50 do 100 %, stosować środki pielęgnacyjne, nie zawierające oleju z minimalną zawartością tłuszczu.

W procesie produkcyjnym, bezpośrednio przed wejściem blatu do wibroprasy, należy systematycznie nakładać środek antyadhezyjny (pielęgnujący) urządzeniem natryskowym rozpylającym mgłę lub nakładać pędzlem. Brak lub niedostateczna ilość środka pielęgnacyjnego powoduje:

  • przyklejanie się produktów betonowych,
  • rozmiękczanie i paczenie się drewna,
  • przyspieszony proces ścierania drewna,
  • spadek zdolności przenoszenia wibracji.

W okresie przerw produkcyjnych blaty winne być przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym i ciemnym o stabilnych warunkach klimatycznych.

Blaty czyste w stanie suchym, tj. o wilgotności nie większej niż 20%,mogą być sztaplowane bez przekładek.

Blaty czyste w stanie mokrym, tj. o wilgotności większej niż 20%, należy sztaplować z zastosowaniem przekładek.

W okresie zimowym, w przypadku gdy hala produkcyjna nie jest ogrzewana, blaty w stanie mokrym nie zaleca się sztaplować.

Blatów nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie słońca lub deszczu.